Žákovský parlament

Žákovský parlament

10. setkání 15. 6. 2023

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

1. Organizace posledního týdne školního roku:

26.6. Sportolympiáda

27.6. Branný den

28.6. Odevzdávání učebnic (2. st. nové učebnice), úklid třídy

29.6. Den pro třídu

30.6. Vysvědčení a slavnostní zakončení školního roku

 2. Plánované programy všeobecné primární prevence na příští školní rok

PPP a SPC Ústí nad Orlicí, SVP Alfa Svitavy, Acet ČR, Banal Fatal, Policie ČR, MeÚ Litomyšl (odbor dopravy)

 3.Video „Anielka“

Poděkování za charitativní akci Velikonoční jarmark a předání finančních prostředků pro Anielku

 4. Vyhodnocení „Kreditů“ – žáci 2. st., vítězství- 8. třída (výlet)

Reflexe žáků na systém udílení kreditů – návrh na změny?

 5. Školní knihovna- navrácení zapůjčených knih (N. Ondráčková)

 6.Poděkování žákům za celoroční práci v žákovském parlamentu

Ela Šindelářová – ocenění za práci (9 let) v žákovském parlamentu na slavnostním zakončení školního roku