Žákovský parlament

Žákovský parlament

 2. setkání 11. 10. 2023

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

1. Slušné a bezpečné chování v prostorách školy i před školou. Připomenutí slušného chování- nemluvíme vulgárně. Stížnost na žáka 4. třídy. (Metodik prevence – domluva žákovi). Malé přestávky trávíme ve třídě. Pokud o velké přestávce z důvodu špatného počasí nepůjdeme ven – sedíme na lavičkách na chodbě (každá třída na své lavičce).

Chování na toaletách – neotvíráme druhým dveře na toaletě, dodržujeme hyg. pravidla

2. Aktovky ve školní jídelně – Žáci odchází po 5. vyučovací hodině do jídelny bez aktovek (lavičky na chodbě ZŠ). Po obědě počkají na službu žáků 9. třídy, která jim otevře vstup do školy. Nezvoníme na ŠD nebo MŠ. Služba – žáci 9. třídy jdou na oběd jako první.

3. Plánované akce:

Zahájení kroužků

6.10. 2023 – Legoland

6. 10. 2023 – Městská knihovna Litomyšl – 5. tř.

12. 10. 2023 – Přírodovědný klokan 8. a 9. tř.

13. 10. 2023 – Program všeobecné primární prevence – Banal Fatal- prevence ůrazů páteře a míchy -2. st. (od 7:50 – 2 vyuč. hodiny)

17.10. 2023 – Suit UP Day – hodíme se do gala 😊 (společenské oděvy)

18.10. 2023 – Technohrátky Gymnázium a grafická SOŠ Přelouč (8. a 9. tř.)

19.10.2023 – Burza středních škol Svitavy (8. a 9. tř.)

20. 10. Florbal – chlapci 6.-9. tř.

24.10. 2023 -Přírodovědná poznávačka – SVČ Litomyšl

24. 10. 2023 – Rej strašidel – organizace, program, masky, dýně, výzdoba tříd, večeře, přespání ve škole. (kredity pro žáky 2. st. – dýně)

25.10. 2023 – Drakiáda

4. Dotazy a podněty k řešení

9. třída- udělení kreditů na akci školy (2. 12. 2023)- zda budou uděleny kredity a v jaké výši?