3. Žákovský parlament

Žákovský parlament

3. setkání 15. 11. 2023

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

1. Pravidla slušného chování – Slušností je pozdravit!!! Žáci pozdraví první dospělé osoby ve škole i mimo školu.

2. Opakované připomenutí slušného a bezpečného chování o přestávkách a volných hodinách.

3. Plánované akce:

13.11. 2023 – Dopravní výchova pro žáky 4. ročníku ve SVČ Litomyšl – 1. část (teoretická i praktická část). Reflexe žáků – kladné hodnocení

21.11. 2023 – Projekt IMAP – SOŠ a SOU Polička – žáci 8. a 9. ročníku

28.11. 2023 – Divadlo ve Smetanově domě v Litomyšli- Loutková revue – žáci 1. ročníku

4. Výročí školy – 6o let (2.12. 2023)

Organizace, rozvrh, vystoupení žáků 1. stupně, obsazení žáků 2. stupně v jednotlivých třídách, aktivity v jednotlivých třídách, v jídelně a na chodbě školy, výrobky na prodej, výzdoba školy, aj. Přesto, že se jedná o sobotu, žáci by se měli v plném počtu účastnit! Náhradou jim bude volný den 22.12. 2023.

5. Plýtvání jídlem ve školní jídelně a s ovocem a mléčnými výrobky (žáci 1. st.) z Programu ovoce a mléko do škol.

6. Motivační kreditový systém žáků 2. st. (odpověď na dotaz přednesený na minulém žákovském parlamentu). Přidělení kreditů a jejich výše za účast na oslavě výročí školy, za přinesené dýně a masky (kostýmy) na Reji strašidel. Vedení školy s pedagogy 2. st. se dohodlo na výši kreditů za jednotlivé aktivity. Kredity udělí třídní učitelé.

7. Pocta škole

Žáci mohou napsat báseň, vyprávění, namalovat obrázek nebo vytvořit výrobek, který se bude týkat naší školy a tím vzdát poctu škole. Vybraná díla budou vystavena ve škole v den oslavy výročí.

8. Dotazy a podněty k řešení (žáci)

Požadavek žáka 5. ročníku, zda by na škole opět nemohl proběhnout program Dravci.