4. Žákovský parlament

Žákovský parlament

4. setkání 14. 12. 2023

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

1. Poděkování žákům za:

  • přípravu, pomoc ve třídách, pomoc s výrobou dárkových předmětů a vystoupení na „Výročí školy (60 let)“
  • Vánoční koncert v kostele 10. 12. 2023
  • Mikuláše – žáci 9. třídy

2. Žáci 4. a 5. třídy po ukončení vyučování po 4. vyučovací hodině odchází s aktovkou do jídelny. Do školy se již nevrací a nezvoní na MŠ a ŠD a nechodí vchodem u MŠ. Žáci, kteří mají kroužky se do školy vrací se ŠD.

3. Dohled žáků 9. třídy o velké přestávce. Žáci, kteří mají daný den službu dohlíží na pořádek v šatnách. Mladší žáci si oblečení odkládají na své místo a ne hromadně na topení.

4. Plánované akce

15. 12. 2023 – Planeta Země -Kambodža- kino Sokol Litomyšl (2. stupeň)

18. 12. 2023 – Vánoční výstava Litomyšl – žáci 5. třídy

                       - Kino Svitavy – žáci 2. třídy

20. 12. 2023 – program – Proč je komiks fajn – žáci 3., 4., 5., 6. a 7. třídy

21. 12. 2023 – Třídní vánoční besídka (+ úklid ve třídách, vynesení stromečků před školu a úklid jehličí)

                      10:30 Zpívání žáků na schodech

                      11:00 – oběd žáků 2. stupně a 5. třídy

                      11:30 – oběd žáků 1. stupně

11. 1. 2024 – preventivní program PPP a SPC Ústí nad Orlicí

1. třída – 1.-3. vyuč. hodinu – Stonožka

6. a 7. třída – 4. – 6. vyuč. hodina Krok za krokem (Program bude ukončen dřív, aby se žáci stihli naobědvat)

22. 12. 2023- Den volna (náhrada za 2.12. 2023)

2. 3. 2024 – Dětský karneval na téma Havaj. Připravte si masky!

5. Opakované připomenutí bezpečného a slušného chování!

8. Dotazy a podněty k řešení (žáci)

Upozornění na nevhodné a drzé chování mladších žáků k žákyním 9. třídy a mladších chlapců na toaletách. Informace byly předány třídním učitelům.