7. Žákovský parlament

Žákovský parlament

7. setkání 20. 3. 2024

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

1. Reflexe žáků ze soutěží Svitavská čtečka a Recitační soutěž (okresní kolo). Poděkování všem, kteří se soutěží účastnili a blahopřání pro M. Flídra (3. tř.) a J. Myšáka (5. tř.)- postupují do krajského kola.

2. Plán akcí na březen

21.3. 2024 – program „Dravci“

22.3. 2024 – Matematický klokan

26.3. 2024 – Přírodovědná poznávačka- SVČ Litomyšl

3. Řešení stížnosti mladších žákyň. Starší dívky jim měly říkat přezdívkami, které se jim nelíbí.

4. Opakované připomenutí žákům, na koho se obrátit v případě projevů nežádoucího chování. Důležité je řešit situaci v daný moment s pedagogem, AP, výchovným poradcem nebo metodikem prevence. Mohou také využít schránky důvěry ve škole nebo na web. stránkách školy.

5. Bláznivý týden – plánovaná akce žáků 9. třídy. Termín bude vybrán po přijímacím zkouškách. Žáci mají za úkol do příštího setkání vybrat termín, sestavit plán programu a připravit plakát.

6. Dotaz metodika prevence na klima třídy- zástupci tříd neevidují ve třídě problémy a projevy nežádoucího chování.

7. 8. Dotazy a podněty k řešení (žáci)

Nebyly vzneseny.