9. Žákovský parlament

Žákovský parlament

9. setkání 9. 5. 2024

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

1.  Poděkování a gratulace žákům, kteří se účastnili finále přírodovědné soutěže v SVČ Litomyšl. A. Myšák (2. ročník) se umístil na 2. místě ve své kategorii.

2. Plán akcí na květen

6.5. 2024 – Dopravní soutěž ve škole

7.5. 2024 – Přírodovědná poznávačka

10.5. 2024 – Dopravní výchova pro žáky 4. ročníku v Litomyšli (2. část)- zkouška k získání průkazu cyklisty

14.5. 2024 - Pasování žáků 1. ročníku na čtenáře- Městská knihovna Litomyšl

14.5. 2023 - Finanční gramotnost (8. a 9. ročník)

15.5. 2024 – Dopravní soutěž – oblastní kolo Svitavy

15.5. 2024 – Besídka ke Dni matek

17.5. 2024 – Beseda se spisovatelem (P. H. Šlik)

24.5. 2024 – Ředitelské volno – Hasičská soutěž (Žáci školy by měli přijít podpořit své spolužáky.)

31.5. 2024 – Vyhlášení soutěže KRIMINACHT

3. „Bláznivý týden“(13.5. – 17. 5. 2024) – program žáků 9. ročníku. Zástupkyně žáků 9. ročníku seznámily spolužáky s rozpisem a průběhem zvolených aktivit. Vypracovaly plakáty, které vyvěsily ve škole a předaly ostatním zástupcům tříd. Požádají pedagogy, zda by byli ochotni zapojit se do zvolených aktivit společně se žáky.

4. Dotaz metodika na výskyt nežádoucího chování a klima třídy. Zástupci tříd sdělili, že neevidují žádné nežádoucí chování ve třídě. Opět si ale zástupce třídy (mladších žáků) stěžoval na nevhodné chování J. Faita ze 4. třídy k mladším spolužákům. Informace byla předaná metodikem prevence třídnímu učiteli. (Spolupráce metodika prevence a TU)

4. Dotazy a podněty k řešení (žáci)- Nebyly vzneseny.