10. Žákovský parlament

Žákovský parlament

10. setkání 11. 6. 2024

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

1. zakončení II. pololetí (čtvrtletní práce, klasifikace, hodnocení chování, ročníkové práce žáků 9. ročníku, …)

2. Reflexe z „Bláznivého týdne“ – kladné hodnocení zástupců žáků, plné zapojení pedagogického sboru, žáci 9. třídy vypracují článek s fotkami a vloží na webové stránky školy, záporné stránky- větší motivace pro žáky 2. stupně, malá účast žáků 2. st.- málo nápadité nebo žádné převleky.

3. Plán akcí na červen

6.6. 2024 – školní výlet

1. r. – zámek Častolovice

2. r. - ZOO Zlín

3. – 8. r – Praha  (historické centrum, výletní plavba po Vltavě)

9. r – Borová

21.6. 2024 – Sportolympiáda (příprava- pokřik, informace o vybrané zemi, vhodně zvolené společné oblečení charakterizující vybranou zemi, 9.r. - pořádající země-osloví pedagogický sbor – společné oblečení, pomoc na stanovištích)

24. 6. 2024 -odpadá odpolední vyučování, prezentace a vyhodnocení ročníkových prací (9. r.)

25.6. 2024 – Branný den

26.6. 2024 -odevzdávání učebnic, úklid ve třídách

                 - Bambini Cup – žáci 1.- 3. r.

                 - vyhlášení nejlepšího čtenáře – Městská knihovna Litomyšl (1. – 9. r.)

27. 6. 2024 – Den pro třídu –program sdělí třídám TU

28. 6. 2024 – slavnostní zakončení školního roku, předávání vysvědčení

4. Poděkování zástupcům jednotlivých třída za práci v žákovském parlamentu, rozloučení se

5. Dotazy a podněty k řešení (žáci)- Nebyly vzneseny.