4. žákovský parlament

4. setkání 9. 11. 2021

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

1. Plánované akce:

10.12. 2021 -Planeta Země 3000 – Madagaskar – Adamův příběh pradávné Lemurie, Výstava betlémů (6.-9. r.)

15. 12. 2021 – Kino Litomyšl – Čert a jiné vánoční pohádky (1.-5. r.)

20. 12. 2021- Hudební program ve škole– celá ZŠ

22. 12. 2021 – Třídní vánoční besídka

2. Dodržování pořádku v šatnách a na chodbě (pokud se žáci po obědě nevrací na vyučování, odnáší si aktovky do školní jídelny- nevrací se zpět do školy).

3. Úklid ve třídě – služba (uklízí i opadané jehličí pod vánočním stromečkem)

4. Připomenuté bezpečného a slušného chování na autobusové zastávce

5. Dodržování mimořádných opatření nařízených vládou ČR, zhoršující se situace výskytu nemoci Covid 19

6. Schránka důvěry

7. Připomenutí, jak funguje NNTB (nenechte to být)- mobilní aplikace + webové stránky- „Bojujte s námi proti šikaně“.

8. Dotazy a podněty k řešení (žáci)

A.   7. ročník – zvířátko ve třídě – řešení s třídním učitelem (podmínky pro chov zvířete, domluva ve třídě)

B.   7. ročník – jiná organizace výuky – změna sezení ve třídě (skupiny) – domluva s vyučujícími