6. žákovský parlament

6. setkání 3. 2. 2022

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

 Program:

1. Plánované akce:

  • Lyžování na Pekláku - 1. stupeň ZŠ (středa 2.2.- 23. 2. 2022)       Na světe nejsi sám -1. -3. ročník       Z housenky motýlem 4. a 5. ročník
  • Dodržování pořádku v šatnách a na chodbě      Pořádek ve školních lavicích

4. Dodržování mimořádných opatření nařízených vládou ČR

5. Pravidla slušného chování - zdravení. Upozornění na porušování pravidla slušného chování žákem 3. třídy.

6. Klima třídy (chování žáků vůči sobě navzájem)- vyjádření zástupců jednotlivých tříd.

7. Dotazy a podněty k řešení (žáci)

Nebyly vzneseny.