8. žákovský parlament

8. setkání 28. 4. 2022

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

 Program:

1. Reflexe zástupců tříd k preventivního programu Policie ČR (Vlastní bezpečí a Prevence rizikového chování) – kladné hodnocení programu žáky

2. Odjezd do Legolandu – doplňující informace

3. Rej ČARODĚJNIC – 29.4. 2022

Seznámení s programem, maska čarodějnice, pomůcky k pracovním činnostem ve třídě

4. Preventivní programy a besedy na školní rok 2022/2023 – návrhy a náměty od zástupců tříd. (Jaké programy by žáci uvítali?)

5. Omezené chození po trávě v areálu školy (využíváme asfaltových a zpevněných cest)

6. Šetříme energiemi – zhasínání světel ve třídě a na chodbě

7. Plánované akce:

3.5. 2022 - Přírodovědná soutěž v SVČ Litomyšl

12.5. 2022 – Divadlo na ZŠ

19.5. 2022- Dopravní výchova v SVČ Litomyšl (4. a 5. třída)- testy a praktická jízda

20.5. 2022 – Motýlí cirkus (ŠD a žáci 1. stupně)

V řešení realizace motivačního programu (motivace k učení)- SVP Alfa Svitavy (2. st. ZŠ)

8. Připomenutí slušného chování – POZDRAVÍME!

9. Dotazy a podněty k řešení (žáci)

Nebyly vzneseny