2. Źákovský parlament

Žákovský parlament

 2. setkání 6. 10. 2022

 

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

1. Návrhy a náměty zástupců tříd (akce školy)

  • Den zvířat ve škole
  • Sbírka a podpora žáků ZŠ – ZO ČSOP Zelené Vendolí (Záchranná stanice divoké zvěře)
  • Den bez aktovek

2. Plánované akce – měsíc říjen (viz Kalendář, webové stránky školy)

    5. 10. 2022 – Technohrátky –Střední škola automobilová – Ústí nad Orlicí-

     (žáci 8. a  9. r.)

    12.10. 2022 – Přehlídka SŠ v České Třebové

    18. 10. 2022 – Muzeum Polička – Pravěk v ruce (žáci 4. a 5. r.)

    19. 10. 2022 – Technohrátky – VOŠS Vysoké Mýto (žáci 8. a 9.r.)

    20. 10. 2022 – Burza středních škol Svitavy (žáci 8. a 9. r.)

    20.10. 2022 – Dopravní výchova SVČ Litomyšl (žáci 4. a 5. r.)

   24.10. 2022 – Rej strašidel – představení programu, domluvené časy a místa realizací, strava, výzdoba, táborák, nocování ve třídě

   25. 10. 2022 – Drakiáda

3. Pozvání O. Kmoška na Švestkovou neděli (9. 10.2022) – viz plakát ve škole

4. Upozornění na dodržování slušného a bezpečného chování (zdravíme, inkluze a integrace žáků z jiného sociokulturního prostředí – prevence rasismu)

5. Připomenutí dodržování pořádku ve třídách, šatnách, chodbách, jídelně

6. Šetříme energiemi – zhasínáme a zavíráme okna při odchodu ze třídy

7. Bezpečné chování žáků po vyučování při sběru kaštanů (strom přes silnici)

8. Dotazy a podněty k řešení (žáci)

Byly vzneseny – viz bod č.1

Mimořádné setkání žákovského parlamentu 13. 10. 2022

Z důvodu: 

Sbírka a podpora žáků ZŠ – ZO ČSOP Zelené Vendolí (Záchranná stanice divoké zvěře)

  • žáci ZŠ se zapojí do sbírky
  • obrázek k letáčku - do pátku 21. 10. 2022
  • soutěž - vybraný obrázek bude použit na leták
  • krmivo (trvanlivé) pro zvířata - sbírka 1. -2. týden v listopadu
  • zapojení občanského sdružení PRO SCHOLA a obce