pokladna pro rok 2018

Zpráva o hospodaření občanského sdružení Pro schola Trstěnice

 Příjmy Výdaje 
 Kč Kč 
Vedení bank. účtu  145 
Odměny – sběr škola  6898 
Odměny – sběr školka  4000 
Výlet ZŠ  7018 
Přísp. org. ASSK  1680 
Nákup tácků (karneval)  351 
Jízdné – vybíjená  220 
Jízdné – přírod. soutěž  154 
Jízdné – plavecká soutěž  113 
Školní potřeby  1509 
Odměna sběr papíru  6000 
   
Sběr – recycling 30318,9  
Úrok (banka) 2,13  
Příspěvky rodičů 13420  
Prodej zákusků – karneval 2000  
   
SUMA ROK 2018 /Kč 45741,03 28088 
VH 17653,03  

Zpráva o hospodaření občanského sdružení Pro schola Trstěnice

Příjmy 2017 
Sběr papíru 201737 505,00 Kč
Úroky1,96 Kč
Příspěvky rodičů10 600,00 Kč
  
Celkem48 106,96 Kč
Výdaje 2017 
Členské příspěvky OR AŠSK-1 940,00 Kč
Přeprava osob ze dne 27.4.2017-5 400,00 Kč
Odměny za sběr papíru-11 694,00 Kč
Přeprava osob 11.7.2017-1 400,00 Kč
Odměny za stud výsledky-1 584,00 Kč
Doprava výlet 7.12.2017-3 120,00 Kč
Poplatky balance-230,00 Kč
Jízdné – soutěž ve vybíjené-264,00 Kč
Kancelářské potřeby-31,00 Kč
Nákup tácků, sáčků na karneval-162,00 Kč
Jízdné – recitační soutěž-154,00 Kč
Nákup sportovního vybavení-8 621,00 Kč
Jízdné – minikopaná Litomyšl-242,00 Kč
Jízdné – přírodovědná soutěž-282,00 Kč
Jízdné – štafetový pohár-330,00 Kč
Pěvecká soutěž – Litomyšl-66,00 Kč
Jízdné – přespolní běh-143,00 Kč
Nákup fotbalového míče-350,00 Kč
  
Celkem-36 013,00 Kč
VH 2017 
Příjmy 201748 106,96 Kč
Výdaje 2017-36 013,00 Kč
Výsledek hospodaření 201712 093,96 Kč