Inovace výuky cizích jazyků na ZŠ Trstěnice

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu: Inovace výuky cizích jazyků na ZŠ Trstěnice

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/56.2632

V rámci projektu budeme realizovat 3 klíčové aktivity:

1. Název klíčové aktivity: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

 Cíle realizace klíčové aktivity:

Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.

Získání a zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.

 Popis realizace klíčové aktivity:

Učitelé vytvoří 2 různé tematické plány Čtenářských dílen pro 2 vybrané ročníky na celý školní rok 2015/2016. Každý ze dvou tematických plánů bude obsahovat popis nejméně deseti Čtenářských dílen na 1školní rok. V průběhu trvání projektu proběhne v každém ze dvou vybraných ročníků nejméně 6 Čtenářských dílen, ověřujících část doloženého tematického plánu. Předpokládaná doba trvání jedné Čtenářské dílny je jedna vyučovací hodina. Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen: povinný nákup nejméně 100 kusů knih v papírové podobě (lze i více kusů od jednoho titulu), nepovinný nákup elektronických čteček a odborné literatury pro pedagogy, která se týká problematiky Čtenářských dílen apod. Čtenářská dílna bude podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.

 Tato aktivita bude na škole realizována celkem třikrát – pro žáky 2. a 3. r., 4. a 5. r., 6. a 7. r.

2. Název klíčové aktivity: Zahraniční jazykový kurz pro učitele

 Cíle realizace klíčové aktivity:

Zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních a středních školách.

 Popis realizace klíčové aktivity: Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů (bez cesty) pro učitele ZŠ. Kurz může být zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí obecně nebo na "Teacher Training" (speciální příprava pro učitele cizích jazyků).

 Jazykový kurz absolvovala Mgr. Marii Pecháčková: Jednalo se o jazykový kurz němčiny Standard + 10 ve škole Inlinqua Salzburg, Rakousko v termínu 3. 8. - 14. 8. 2015.

3. Název klíčové aktivity: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

 Cíle realizace klíčové aktivity:

Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).

 Popis realizace klíčové aktivity:

Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.

 V rámci projektu se uskuteční jazykově-vzdělávací pobyt pro vybrané žáky 8. a 9.r., kteří se učí němčině.

 Podrobné informace o pobytu:

1. Termín konání pobytu: 29.11.-4.12.2015

2. Místo konání pobytu: Německo, Berlín

3. Rozsah výuky: 15 lekcí

4. Typ a rozsah ubytování: hostitelské rodiny, 2 - 4 studenti v rodině

5. Stravování po dobu ubytování: plná penze v hostitelských rodinách

6. Doprava: autobus zahraniční výroby

7. Pojištění: Pojištění účastníků hromadného zájezdu (storno, léčebné výlohy, úrazové pojištění, pojištění zavazadel a poj. odpovědnosti)

8. Doprovodný program: Berlín, Postupim

9. Počet studentů ze ZŠ Trstěnice: 10

10. Počet pedagogů zdarma: 1

11. Smluvní cena pobytu pro 1 studenta do 15 let (včetně) 12 040 Kč

(vstupné za navštívené památky dle programu je zahrnuto v ceně)