Přednáška pana Krejsy

Pan Krejsa ze zemědělského družstva Trstěnice nás navštívil 24. dubna v rámci memoranda o spolupráci v projektu Rozvoje a modernizace odborné učebny na Základní a mateřské škole v Trstěnici. Žákům 4. a 5. ročníku pověděl o hospodářských zvířatech i o polních plodinách. Hovořil i o půdě - o erozi vodní i větrné i o ideální krajině, kde by všechna úrodná půda zůstávala na polích. Celou přednášku obohatil o praktickou ukázku plodin a semínek. Žáci byli šikovní a téměř všechny jeho hádanky rozluštili. 

Fotogalerie