Beseda p. Krejsy - Pole a louka

Dne 21.5. proběhla na naší škole beseda s panem Krejsou ze Zemědělského družstva Trstěnice na téma Pole a louka v rámci projektu Rozvoj a modernizace odborné učebny na Základní a mateřské škole v Trstěnici. Žáci 4. ročníku si zopakovali a rozšířili znalosti z přírodovědného ekosystému pole a louka s výkladem a ukázkami živých rostlin, prezentací živočichů a poznávačkou plodin a plevelů. Žáci byli chváleni přednášejícím za prokázané znalosti.