Volby

Zápis o průběhu a výsledku hlasování do Školské rady při Základní škole a mateřské škole Trstěnice, okres Svitavy

Ředitelka školy vyhlásila na 7.5.2021 volby do Školské rady Základní školy a mateřské školy Trstěnice, okres Svitavy. Školská rada je tříčlenná, třetinu členů jmenuje zřizovatel školy, Obec Trstěnice, třetinu volí ze svého středu pedagogičtí pracovníci školy, třetinu zákonní zástupci žáků. Ředitel školy nemůže být členem rady.

Průběh voleb se řídí volebním řádem vydaným Obcí Trstěnice 2.6.2005 (v aktuálním znění).

Rodiče

Navržení kandidáti:

1.      Pánková Veronika 

2.      Hubinková Lenka 

3.      Pakostová Monika 

Forma hlasování: korespondenční

Počet platných volebních lístků: 55
Počet neplatných volebních lístků: 0
Počet získaných hlasů jednotlivých kandidátů:

1.      Pánková Veronika      15
2.      Hubinková Lenka       30
3.      Pakostová Monika      10

Kandidát, který získal největší počet hlasů a stává se členem Školské rady:

Hubinková Lenka

Pedagogičtí pracovníci

Navržení kandidáti

1.      Mgr. Dufková Šárka 

2.      Mgr. Teplý Petr 

3.      Mgr. Ondráčková Nikola 

4.      Mgr. Hronová Markéta 

5.      Mgr. Holcová Jana 

6.      Mgr. Chadima Jan 

 

Forma volby: prezenční

1.      Mgr. Dufková Šárka                          1 hlas

2.      Mgr. Teplý Petr                                 0 hlasů

3.      Mgr. Ondráčková Nikola                   1 hlas

4.      Mgr. Hronová Markéta                      2 hlasy

5.      Mgr. Holcová Jana                            8 hlasů 

6.      Mgr. Chadima Jan                             1 hlas

 Kandidát, který získal největší počet hlasů a stává se členem Školské rady:

Mgr. Jana Holcová

Za výsledky hlasování jsou odpovědni:
Mgr. Simona Kubešová, Mgr. Jana Holcová, Mgr. Petr Teplý 

Zápis vyhotovila dne 12.5.2021         Mgr. Jana Holcová           


volby do školské rady

Dne 23.4. 2021 zahajujeme volbu člena Školské rady Základní školy a mateřské školy Trstěnice, okres Svitavy za zákonné zástupce žáků. Volba je tajná a proběhne následovně:

Každý zákonný zástupce žáků má jeden hlas bez ohledu na počet svých dětí, které dochází do ZŠ Trstěnice.

Na hlasovacím lístku jsou uvedeni navržení kandidáti, kteří byli vybráni zákonnými zástupci žáků do školské rady a ti, kteří mají sami zájem pracovat ve školské radě.

Hlasovací lístek si můžete vyzvednout ve škole u hlavního vchodu nebo vytisknout  (děti, které nastoupí příští týden do prezenční výuky, lístek dostanou ve škole).

Vámi vybraného kandidáta označte křížkem v okénku před jménem.

Označit můžete pouze jednoho kandidáta, jinak je hlasovací lístek neplatný.

Vyplněný hlasovací lístek odevzdáte u hlavního vchodu ZŠ a MŠ Trstěnice do poštovní schránky nebo pošlete zpět po dítěti.

Volba bude ukončena 7. 5. 2021.

Později odevzdané hlasovací lístky budou považovány za neplatné.