Zápis z jednání školské rady – 20.4.2022

Zápis z jednání školské rady – 20.4.2022

Přítomni: členové školské rady

Za zřizovatele: Mgr. Marcela Šplíchalová

Za zákonné zástupce žáků: Lenka Hubinková

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Jana Holcová

Host ředitelka školy: Mgr. Simona Kubešová

 

Program:

1.      Usnesení ze ŠR ze dne 7.10.2021

2.      Inspekční zpráva (25. a 26.1.2022)

3.      Úpravy ŠVP v souvislosti s výukou informatiky

4.      Dodatek č.1. vzdělávání ukrajinských žáků

5.      Nové webové stránky školy

6.      diskuze

 

Průběh jednání:

1. Předsedkyně školské rady Mgr. Jana Holcová přivítala přítomné.

2. Ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová seznámila členy školské rady s inspekční zprávou

3. Ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová seznámila členy  s úpravami ŠVP v souvislosti s výukou informatiky, informovala o procesu revize školního vzdělávacího programu, zejména o postupné úpravě osnov předmětu informatika.

 

4. Ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová seznámila členy s Dodatkem č.1. vzdělávání ukrajinských žáků

 

5. Ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová seznámila členy s přípravnými kroky k realizaci nových webových stránek školy

 

 

1.      Usnesení: 1/22 Školská rada schválila Dodatek č.1. vzdělávání ukrajinských žáků