Zápis z jednání školské rady – 8.9.2022

Zápis z jednání školské rady – 8.9.2022

Přítomni: členové školské rady

Za zřizovatele: Mgr. Marcela Šplíchalová

Za zákonné zástupce žáků: Lenka Hubinková

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Jana Holcová

Host ředitelka školy: Mgr. Simona Kubešová

 

Program:

1.      Provozní řád ŠJ

2.      Školní řád ZŠ, č.j.31/2020, platný od 1.9.2020, aktualizace 25.8.2022

3.      Dodatek č. 2 – Výuka informatiky od 1.9.2022, č.j. 81/2022-ZŠ

4.      Dodatek č. 3 – Výuka volitelného předmětu Konverzace v anglickém jazyce od 1.9.2022, č.j. 82/2022-ZŠ

5.      Nové webové stránky školy

6.      diskuze

 

 

Průběh jednání:

1. Předsedkyně školské rady Mgr. Jana Holcová přivítala přítomné.

2. Ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová seznámila členy školské rady s úpravami těchto řádů:

Provozní řád ŠJ

- dochází k navýšení ceny odebraných jídel u všech kategorií a v souvislosti s tím k navýšení záloh ve výši 1 100,- Kč za dítě v MŠ, 800,- Kč za dítě v ZŠ, 800,- Kč za dospělého strávníka.

Školní řád ZŠ, č.j.31/2020, platný od 1.9.2020, aktualizace 25.8.2022

Do bodu 2 Žáci mají povinnost se doplňuje formulace: „Žákům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují.“

3.  Ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová seznámila členy školské rady se změnami školního vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program se doplňuje o následující dodatky:

Dodatek č. 2 – Výuka informatiky od 1.9.2022, č.j. 81/2022-ZŠ – souvisí se zaváděním výuky nové informatiky

Dodatek č. 3 – Výuka volitelného předmětu Konverzace v anglickém jazyce od 1.9.2022, č.j. 82/2022-ZŠ – souvisí se zavedením nového volitelného předmětu 

4. Ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová seznámila členy s novou podobou webových stránek školy. 

Usnesení:

1/22 Školská rada schválila Provozní řád ŠJ

2/22 Školská rada schválila aktualizaci Školní řád ZŠ, č.j.31/2020, platný od 1.9.2020, aktualizace 25.8.2022

3/22 Školská rada schválila aktualizaci Dodatek č. 2 – Výuka informatiky od 1.9.2022, č.j. 81/2022-ZŠ 

4/22 Školská rada schválila aktualizaci Dodatek č. 3 – Výuka volitelného předmětu Konverzace v anglickém jazyce od 1.9.2022, č.j. 82/2022-ZŠ