Adaptační program

 Úspěšná adaptace dítěte na začátku docházky do MŠ ovlivňuje kvalitu dalšího pobytu v MŠ a je předpokladem pozitivního výchovného působení MŠ na dítě.

 Před nástupem do mateřské školy

 • Trénujte odloučení – příležitostná odloučení umožní získat jistotu, že jej rodič neopouští a že se  vrátí
 • Vyhledávejte společnost ostatních dětí – přijďte na zahradu za dětmi, případně po domluvě i do  vnitřních prostor MŠ
 • Učte dítě samostatnosti - oblékat se, obouvat bačkory, pít z hrnečku, jíst lžicí, smrkat  do kapesníku, používat WC a umýt si ruce

 Poprvé v mateřské škole – jak dítěti pomoci?

Rodiče

 • Zůstaňte s dítětem ve třídě -pokud o to dítě stojí, zůstávejte s ním v prvních dnech ve školce. Budete mu oporou a dáte mu pocit bezpečí. Přítomnost rodiče v době adaptace je u jednotlivých dětí různě dlouhá 

Přínos pro dítě: Pocit bezpečí, který přítomnost rodiče dítěti přináší, mu dává větší jistotu při objevování a prozkoumávání tohoto nového prostoru v jeho životě

Přínos pro rodiče: Mají možnost poznat prostředí, ve kterém bude jeho dítě trávit možná i většinu dne.

Přínos pro učitelku: Má jedinečnou možnost poznat vztah mezi dítětem a rodičem, má prostor na seznámení se blíže s rodičem a vytvoření vztahu důvěry, který je nezbytný pro dobrou komunikaci a spolupráci s rodiči

 • Zpočátku volte kratší pobyt dítěte v MŠ
 • Přibalte mu mazlíčka -  oblíbenou  hračku - plyšovou („měkkou“)
 • Používejte stejné rituály - voďte dítě do školky vždy ve stejný čas. Používejte konkrétní údaje o tom, kdo je vyzvedne a kdy -  po obědě, po svačině- ne jen obecné jako  brzy, za chvíli, po práci apod.
 • Rozlučte se krátce  - loučení dlouze neprotahujte, někdy loučení představuje větší   problém pro  matku než pro dítě, proto je zbytečně nestresujte.
 • Buďte citliví a trpěliví  - vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo.
 • Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte - vysvětlete mu, že je máte rádi a  nechodí do školky proto, že na ně nemáte čas nebo, že s ním nechcete být doma. Každý má své povinnosti – vy práci, vaše dítě školku.
 • Komunikujte s učitelkou - možná se dozvíte, že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát.
 • Potomka za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte
 • Pozitivně je motivujte - neříkejte doma dítěti, že chápete jaké to muselo být strašné, vydržet takovou dobu bez maminky. Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky, zahrajte si s ním hru, kterou se ve školce naučilo.

 Učitelky:

 • Zajišťujeme klidné prostředí - naší snahou je vytvářet takové prostředí, aby se tu děti i dospělí cítili dobře, jistě a bezpečně. Klademe důraz na přátelské vztahy mezi dětmi, mezi dětmi a dospělými. Citlivé přijetí, klidné vystupování tolerance a vcítění se do situace dítěte je základem pro získání jeho důvěry.
 • Nabízíme činnosti, hračky - uplatňujeme individuální přistup a režim. Nenásilně nabízíme zajímavé činnosti, hračky, takové zázemí, které dítěti vyhovuje, klid, bezpečí i soukromí. Mají možnost uchýlit se do klidového koutku a neúčastnit  se společných činností. Je dbáno na osobní soukromí dětí.
 • Volnost a svoboda - respektujeme potřeby dětí (obecně lidské, vývojové a individuální), reagujeme na ně a pomáháme v jejich  uspokojování. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Volnost a svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou  omezení, která vyplývají z nutnosti dodržovat v MŠ  řád a učit děti pravidlům soužití. Dostává se jim jasných a  srozumitelných pokynů. Děti jsou aktivními spoluúčastníky tvorby pravidel chování.
 • Seznámení s prostředím -  umožňujeme postupné a nenásilné seznámen s novým prostředím již před zahájením školní docházky. Účastí na akcích, navštěvováním MŠ převážně v odpoledních hodinách, společné hry na školní zahradě.