Profesní orientace

Pedagogicko-psychologická poradna - profesní orientace

Pedagogicko-psychologická poradna nabízí pomoc při výběru školy studiem tzv. profesní orientace.

Jedná se o písemné testy a řízené rozhovory psychologa s žákem a rodiči, při kterých se posuzují schopnosti žáka, osobnostní předpoklady žáka a kariérová anamnéza.

Testy profesní orientace zatím provádí poradna zdarma.

Konzultace na Úřadu práce

Dalším vodítkem při výběru školy - budoucího povolání mohou být informace zaměstnanců úřadu práce, kteří mají 100% přehled o nabízených oborech a především o žádaných profesích a o profesích nepotřebných.

Žáky navštíví pracovník IPS (informační a poradenské středisko) při úřadu práce v rámci výuky, aby se seznámili s tímto pracovištěm. Mohou ho potom také navštívit sami dle svých potřeb, popř. s rodiči, kamarády apod.

 Internetové odkazy, kde můžete hledat pomoc

 

www.uiv.cz
www.scio.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.zaskolou.cz
www.skolaonline.cz
www.istp.cz
www.nuov.cz
www.hledam-skolu.cz
www.balonek.cz
www.gwo.cz