Harmonogram přijímacího řízení na SŠ 2021/22

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ve školním roce 2021/2022  
Školní rok 2021/2022Obory s talentovou zkouškouObory bez talentové zkoušky
Zveřejnění kritérií přijímacího řízení31.10.202131.01.2021
Zákonný zástupce uchazeče podá přihlášku řediteli SŠdo 30.11.202101.03.2022
Předání zápisového lístku zákonným zástupcům uchazečedo 30.11.2021do 15.3.2022
Termíny talentové/školní zkouškyObory s talentovou zkouškou: 2.1.-15.1.2022
Gymnázium se sportovní přípravou: 2.1.-15.2.2022
Obory s maturitní zkouškou: 12.-28.4.2022
Obory s výučním listem: 22.-30.4.2022
Termíny jednotné přijímací zkouškyČtyřleté obory: 12.-13.4.2022 
Šestileté a osmileté: 19.-20.4.2022                   Náhradní termín: 10.-11.5.2022
Čtyřleté obory: 12.-13.4.2022
Šestileté a osmileté: 19.-20.4.2022
Náhradní termín: 10.-11.5.2022 
Zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkouškyObory s talentovou zkouškou: do 20.1.2022 
Gymnázium se sportovní přípravou: do 20.2.2022
Obory s maturitní zkouškou: 30.4.2022   resp. 2.5.2022 
Obory s výučním listem:         22.-30.4.2022
Podání odvolání proti nepřijetído 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí 
Odevzdání zápisového lístku řediteli SŠdo 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí 

Žáci devátých a případně pátých ročníku obdrží přihlášku k navazujícímu studiu v tištěné podobě od svého třídního učitele a vyplněnou mu ji odevzdají. Výchovný poradce přenese odevzdané údaje do aplikace Bakaláři. Ředitel základní školy tiskne z aplikace Bakaláři vyplněné přihlášky, zákonní zástupci žáků je podepsané zašlou nebo osobně donesou na příslušnou školu.

Pokud je pro Vámi vybraný obor nezbytné potvrzení od lékaře, zajistěte si, prosím, včasné objednání na lékařskou prohlídku.

Prosíme žáky a jejich zákonné zástupce, aby sledovali případná mimořádná opatření, která s přijímacím řízením souvisí, na webových stránkách MZ a MŠMT. O aktuálních mimořádných opatřeních a změnách v harmonogramu přijímacího řízení vás budeme informovat mailem, aplikací MS Teams a prostřednictvím školních  webových stránek.

https://www.zstrstenice.cz/

https://www.msmt.cz/

https://www.mzcr.cz/

Další informace:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Mgr. Markéta Hronová

Výchovný poradce