Harmonogram přijímacího řízení na SŠ 2023/24

Žáci devátých a případně pátých ročníku se od 1. února do 20. února mohou hlásit na 3 školy (obory) bez talentové zkoušky. Bude možné přihlášky podávat trojím způsobem: 

  • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita).
  • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
  • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami poštou či osobně (tiskneme my ze systému Bakaláři)

Přihlašovací program ještě není k dispozici, ani náhled do něj. Způsob započítání prospěchu z 8. a 9. ročníku závisí na konkrétní škole, stejně tak nutnost lékařské prohlídky a započítání účasti na soutěžích. Doporučuji včasné objednání se na případnou lékařskou prohlídku.

Nezbytné informace:

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení.

V případě, že uchazeč hlásí na obor Gymnázium se sportovní přípravou a zároveň na jiný maturitní obor, musí při vyplňování přihlášky dodržovat specifická pravidla.

Více informací: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

Informace k samotné jednotné přijímací zkoušce: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Mgr. Markéta Hronová
Výchovný poradce