Volba povolání

Žáci osmých, devátých (případně i pátých ročníků) stojí před důležitým rozhodnutím, jak pokračovat ve studiu. Dne 19. října jsme se osmáci a deváťáci účastnili Přehlídky středních ve Svitavách. Pravdou je, že osobní setkání s učitelským personálem a žáky je užitečným pomocníkem při výběru navazující školy. V kombinaci s tištěnými přehledy a ukázkami oborů žáci získali ucelený obraz o možnostech studia v Pardubickém kraji ve školním roce 2024 / 2025.

9. listopadu osmákům a deváťákům věnoval čas pan Lukáš Kudláček, který je specialistou na volbu povolání na úřadu práce ve Svitavách. Doufám, že jeho beseda pomohla žákům najít klíč, podle kterého správně nasměrují svoji kariéru. Ta bude bezpochyby ovlivněna změnami na trhu práce, které nastanou do roku 2030. Hlavními hybnou silou změn bude robotizace a digitalizace, migrace obyvatelstva, stárnutí populace a možná ekonomicky méně příznivá situace. V závěru jim popřál spokojený pracovní život a dostatek finančních prostředků v budoucnosti. 

Na závěr vkládám užitečný odkaz pro všechny zájemce o navazující studium: https://www.infoabsolvent.cz/

Markéta Hronová