Základní škola

Přednáška Mgr. Martiny Švadlenkové

V rámci projektu s názvem Škola nanečisto proběhla v pondělí přednáška speciální pedagožky Mgr. Martiny Švadlenkové. S rodiči předškoláků se věnovala především tématu sociální a emoční připravenosti dítěte na školu. Vyzdvihla též potřebu včasného…

Preventivní program Tajuplný ostrov pro 2. a 3. třídu.

Preventivní program Tajuplný ostrov nás zavedl do světa drogově závislých lidí. Seznámili jsme se s různým typem návykových látek. Děti shlédly poučné video zaměřující se na problematiku spojenou se závislostí, spolupracovaly ve skupinkách, učily se…

Škola nanečisto

Naše první setkání předškoláků a jejich rodičů proběhlo 30.1. 2024. Setkání mělo za cíl dětem ukázat prostředí 1. třídy, seznámit je s paní učitelkou, ostatními dětmi a vyzkoušet si nanečisto práci školáka. Úkoly byly pečlivě vybrány k jazykové,…

Prvňáci v knihovně

V pátek 26.1. jsme s prvňáčky dorazili do městské knihovny v Litomyšli. Většina z dětí tam byla poprvé. Děti se brzy dobře zorientovaly, v čemž jim pomohla i milá paní knihovnice. Žáci se též dozvěděli, jak si lze knihy půjčovat a jak se v knihovně…

Divadlo

Divadlo JÓJO. Motto divadla: „Hlavní a nejdůležitější pro nás zůstává všechny naše malé i velké diváky pobavit a rozesmát:-)“ A to se také skvěle podařilo! Ve čtvrtek 1.2. děti z mateřské školy a 1. třídy shlédly divadelní představení s názvem…

2. třída v knihovně

V úterý 30.1.2024 jsme se vydali do knihovny v Litomyšli. Tam nás přivítala moc hodná paní, která si pro děti připravila program zaměřený na práci s textem a čtení s porozuměním. Děti si pak mohly vytvářet vlastní hádanky, což pro ně bylo velmi…

Technohrátky

17. ledna 2024 jsme v letošním školním roce jsme absolvovali poslední Technohrátky. Žáci 8. a 9. ročníku se vydali navštívit Střední školu technickou ve Vysokém Mýtě. Tentokrát bohužel bez umístění v soutěžních částech. O to více všechny účastněné…

Stonožka v 1. třídě

Ve čtvrtek 11. 1. 2024 proběhl v 1. třídě program všeobecné primární prevence pod vedením odborných pracovníků Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra Ústí nad Orlicí. Realizován byl program Stonožka. Cílem programu bylo…

Škola nanečisto

Zveme Vás na setkání v 1. třídě při přípravě předškoláků. Čeká vás setkání s paní učitelkou Mgr. Lenkou Sommerovou, Mgr. Šárkou Dufkovou, Mgr. Janou Holcovou a speciální pedagožkou Mgr. Martinou Švadlenkovou. Vaše děti si vyzkouší spoustu zajímavých…