Základní škola

Vánoční výlet do Drážďan

V pátek 2. 12. 2022 jsme navštívili město Drážďany. Nejdříve jsme si prošli historické město. Poté jsme navštívili Pevnost Xperience, kde jsme poslouchali různé příběhy pomocí anglického nebo německého audio průvodce. Z pevnosti jsme došli až k…

Mikuláš

V pondělí 5.12. děti netrpělivě vyhlížely vzácnou návštěvu a ona opravdu přišla. Navštívil nás Mikuláš v doprovodu svých andělů a čertů. Děti se těšily, jak potěší Mikuláše naučenou básničkou, ale po očku stále sledovaly, co na to čerti. Mikuláš…

Návštěva ÚP Svitavy

Během listopadu žáky 8. a 9. ročníku navštívil specialista na volbu povolání pan Lukáš Kudláček ze svitavského úřadu práce. Atraktivní formou jim pomohl zmapovat aktuální trh práce zejména ve Svitavském okrese.

Kariérní workshop

Letos opět centrum celoživotního vzdělávání Pardubice umožnilo žákům 9. ročníku se účastnit kariérního workshopu Moje JÁchta na moři kariéry. Pod vedením Mgr. Ireny Matějové si žáci zábavnou formou objasnili, co je to kariéra, jaké možnosti jim…

Prezentace soukromé střední odborné školy

Dne 6. prosince naši školu navštívila Mgr. Marie Pecháčková ze soukromé střední odborné školy Trading Centre v Litomyšli. Žákům 8. a 9. ročníku v odpoledním vyučování  představila školu a nabízené obory.

Rodičovské schůzky 10.11.2022

Dne 10.11.2022 se konají rodičovské schůzky k prospěchu žáků od 15,00 do 17.00 hod. V MS Teams v týmu komunikace naleznete  tabulky na objednání časů.

Rej strašidel

Po roční pauze jsme letos mohli zorganizovat dětmi tolik oblíbený Rej strašidel spojený s přenocováním ve škole. Pro děti z MŠ a žáky 1.-5.r. byl nejprve připravený program Podzimní strašidlení s čarodějnicemi Agátou a Malvínou. Děti si s nimi…

Drakiáda

V úterý 25.10.2022 jsme po přespání ve škole uskutečnili s dětmi drakiádu. I přesto, že nám počasí moc nepřálo a vítr toho dopoledne foukal málo, podařilo se některým dětem, dostat draka na oblohu, některým i do korun stromů. V závěru došlo i na…

Stonožka- preventivní program pro prvňáky

Když se ve třídě spolužáci cítí a chovají jako kamarádi dobře a bezpečně, lépe se jim, a s větší chutí, pracuje. To je naše přesvědčení, a proto se kromě jiného účastníme s našimi žáky preventivních programů pro upevnění dobrých vztahů ve skupině.