Základní škola

Preventivní program pro 1. třídu

Ve čtvrtek 8.9. 2022 nás navštívili pracovníci centra SVP Alfa se svým programem. Řekli jsme jim, že my prvňáci se zatím moc navzájem neznáme, i paní učitelka a paní asistentka jsou pro nás nové. Že si rádi hrajeme, dovídáme se nové věci a smějeme…

Plavba po on-line moři

Žáci 4. a 5. ročníku 12. 9. 2022 propluli bezpečně pod vedením zkušeného kapitána (lektora společnosti Acet ČR) nebezpečnými a rozbouřenými vodami internetu. Děkujeme za nezapomenutelnou a přínosnou plavbu!

Preventivní program 2.+3. třída

V pátek 9.9.2022 proběhl ve 2. a 3. třídě preventivní program SVP Alfa. Děti během dopoledne získaly více informací o sobě navzájem, o svých schopnostech. Zdokonalovaly se při práci ve skupinách. Mezi aktivitami, které proběhly, bylo např.…

Navýšení ceny za stravování od 1.9.2022

Vážení rodiče, od 1.9.2022 dochází k navýšení poplatků za stravování a to následovně:  Mateřská škola Celodenní stravování:   Přesnídávka 9,- Kč Celkem 44- Kč Oběd 26,- Kč Svačina 9,- Kč   Pro děti s odloženou školní docházkou: …

Informace k prvním dnům nového školního roku

Milí žáci, vážení rodiče, blíží se datum 1. září a s ním den nástupu dětí do školy. Zahájení školního roku proběhne v 8 hodin v tělocvičně. Po skončení společné části se žáci rozejdou do tříd se svými třídními učiteli, kde proběhne krátká…

Sportovní prázdninový týden - mapeto

Sportovní prázdninový týden  Týden plný sportu, her, závodů, soutěží a netradičních zážitků je připraven pro chlapce a dívky ve věku  9-15 let (CLASSIC)  a  15-18 let (SPECIÁL) , kteří rádi sportují a chtějí se seznámit či zdokonalit v některých…