Informace k prvním dnům nového školního roku

Milí žáci, vážení rodiče,

blíží se datum 1. září a s ním den nástupu dětí do školy.
Zahájení školního roku proběhne v 8 hodin v tělocvičně. Po skončení společné části se žáci rozejdou do tříd se svými třídními učiteli, kde proběhne krátká informativní schůzka.

Prvňáčci se ve třídě zdrží o něco déle. Nejprve proběhne slavnostní zahájení pod vedením paní učitelky třídní, rodiče obdrží důležité informace, budete si domlouvat obědy na další dny, družinu případně ZUŠ.

2. září čekají všechny žáky třídnické hodiny a focení tříd na školní web. Ukončení výuky je plánováno na 10.35 h, potom žáci odchází na oběd a domů nebo do školní družiny. Provoz ŠD bude v tento den do 15 h.

5. září budou dokončeny třídnické práce a začne výuka dle rozvrhu. Vyučování bude končit pro žáky 1. stupně v 11.30 h, pro žáky 2. stupně ve 12.25 h.

6. září proběhne výuka dle rozvrhu bez odpoledního vyučování.

Od 7. září se budeme učit dle rozvrhu včetně odpoledního vyučování.