Navýšení ceny za stravování od 1.9.2022

Vážení rodiče, od 1.9.2022 dochází k navýšení poplatků za stravování a to následovně: 

Mateřská škola

Celodenní stravování: 

Přesnídávka

9,- Kč

Celkem 44- Kč

Oběd

26,- Kč

Svačina

9,- Kč

 

Pro děti s odloženou školní docházkou:

Přesnídávka

9,- Kč

Celkem 46,- Kč

Oběd

28,- Kč

Svačina

9,- Kč

  

Obecní úřady Trstěnice a Chmelík přispívají dětem z těchto obcí částkou 1,- Kč na jeden oběd.

Základní škola

 Kategorie 7 – 10 let

 Trstěnice, Chmelík          26,- Kč

Karle, Čistá                      28,- Kč

 Kategorie 11 - 14 let

 Trstěnice, Chmelík           28,- Kč

Karle, Čistá                      30,- Kč

Kategorie 15 a více let

 Trstěnice, Chmelík           30,- Kč

Karle, Čistá                       32,- Kč

 

Obecní úřady Trstěnice a Chmelík přispívají dětem z těchto obcí částkou 2,- Kč na jeden oběd.

Informace k platbám stravného ve školním roce 2022 - 2023

Ve školním roce 2022-2023 je možné platbu za obědy provádět bezhotovostním způsobem nebo stejně jako v loňském roce – v hotovosti.

V případě Vašeho zájmu o platbu stravného bezhotovostním způsobem bude částka za odebranou stravu stržena z Vašeho účtu na základě měsíčního vyúčtování a skutečné konzumace.

Forma platby: INKASO

Strávník nebo odpovědný zástupce předá do kanceláře ŠJ platné číslo účtu a doklad o provedeném souhlasu s inkasem v peněžním ústavu nejpozději do 16.9.2022.

Svolení v peněžním ústavu nastavte v tomto limitu:
za 1 dítě v MŠ – 1 100,- Kč
za 1 dítě v ZŠ – 800,- Kč
za 1 dospělého strávníka – 800,- Kč

V případě bezhotovostního způsobu platby za více dětí musíte limit vynásobit počtem dětí.

Účet školy, na který bude hrazena platba: 280 800 706/0300

Upozorňujeme strávníky nebo odpovědné zástupce, aby měli vždy dostatečné množství peněz v daném termínu (prvních 5 dnů v měsíci) ke stržení plateb.

V září všichni strávníci složí od 5.9. do 9.9.2022 v kanceláři ŠJ v hotovosti zálohu na stravování v této výši:

za 1 dítě v MŠ – 1 100,- Kč
za 1 dítě v ZŠ – 800,- Kč
za 1 dospělého strávníka – 800,- Kč

Od října se budou obědy za kalendářní měsíc platit v hotovosti v kanceláři ŠJ první 3 pracovní dny v měsíci nebo bude platba za obědy stržena prostřednictvím INKASA z Vašeho účtu v průběhu prvních 5 dnů v měsíci.

Vyrovnání přeplatků bude provedeno na konci školního roku.

S případnými dotazy se obraťte na vedoucí ŠJ – Janu Siglovou – mob. 604 169 373