Úspěch na Střední škole automobilní v Ústí nad Orlicí!

IMG_20221005_100045

Dne 5. října se vybraní žáci 8. a 9. ročníku účastnili projektu Technohrátky. Jedenáctičlenný tým vyrazil ráno svozovým autobusem do dílen a učeben SŠA. Během dopoledne žáci plnili praktické soutěžní úkoly na šesti stanovištích a seznámili se s nabízenými učebními obory. Přestože například Ela Šindelářová podala jeden z nejlepších výkonů ze všech žáků při sestavení respirátoru na čas nebo obutí a dotažení zimních pneumatik osobního automobilu týmově žáci také zvládli, neumístili se na medailových pozicích.

O to větší úspěch je čekal odpoledne při vědomostních soutěžích. Kapitánem byl zvolen Jakub Holec. ZŠ a MŠ Trstěnice se ujala vedení už po kvízových otázkách. V druhé části získal rozhodující počet bodů Tomáš Kodym, který prokázal extrémně dobrou představivost a rozlišovací schopnosti při určování postupně odkrývaných obrázků. Na obrázcích byly zachyceny předměty, se kterými se žáci setkávají během odborného výcviku a studia na dílnách.

Zisk prvního místa z osmi přihlášených škol byl oceněn ovocným dortem. Krom neskrývaného nadšení z vítězství měli žáci i radost ze setkání s naším absolventem Ondřejem, který nyní v Ústí nad Orlicí studuje. Na další Technohrátky vyrážíme již 19. října!

Markéta Hronová

Fotogalerie