Suit-Up Day

1. třída

Dne 13.10. jsme již druhým rokem uspořádali Suit-Up Day, děti přišly slavnostně oblečené a spolu s oblečením si také připomněly dodržování společenských pravidel.