Preventivní program 2.+3. třída

V úterý 18.10.2022 proběhl ve 2. a 3. třídě preventivní program všeobecné primární prevence s názvem Stonožka. Žáci během tří dopoledních hodin blíže poznávali sami sebe a své kamarády prostřednictvím různých her a činností. Dozvěděli se o sobě a svých spolužácích nové informace např. jaké činnosti vykonávají rádi a jaké naopak neradi, jak umí pracovat ve skupině a jak důležitá je správná komunikace.