Hudebně bubenický workshop s Tomášem Ondrůškem a Josaline Amutuhaire

19. října 2022 jsme ve škole přivítali pana Tomáše Ondrůška s manželkou Josaline Amutuhaire, kteří pracují pro Pontopolis, z.s. s  hudebně bubenickým workshopem pro žáky 4. - 9. ročníku.  Shodou okolností to jsou také rodiče 3 žáků naší školy. Workshop byl zaměřený na hudbu a kulturu Ugandy.  V jeho průběhu se žáci dozvěděli spoustu zajímavostí o Ugandě, neboť z této země paní Josaline Amutuhaire pochází. Dále si mohli prohlédnout řadu autentických předmětů pocházejících z této země, vyzkoušeli si, jak se nosí předměty na hlavě, což je pro tuto zemi typické, a zejména bubnování. Vzhledem k tomu, že nebyli pouze pasivními posluchači, si celý program užili. Manželům Ondrůškovým a paní Jílkové ze spolku Pontopolis děkujeme za návštěvu a užitečně strávený čas.

Fotogalerie