Přehlídka středních škol 2022

Žáci 8. a 9. ročníku se účastnili 20. října Přehlídky středních škol ve svitavském multikulturním centru Fabrika. Tato akce napomáhá žákům v závěru základoškolského studia při výběru navazujícího vzdělávání. Většina z nich si z akce odnášela přehledy oborů, tištěné materiály a dojmy. Žákům 9. ročníku bude rozdán Atlas školství pro školní rok 2022/2023. Pro žáky 8. ročníku bude k zapůjčení u výchovného poradce.