Institut lidového kulturního dědictví Kmoškovi

Dne 26. května naši školu navštívila paní Kmošková z Institutu lidového umění a obohatila žáky 4. a 5. ročníku o mnoho zajímavých informací. V rámci vlastivědy jsme zvolili téma: ´´Naše obec, místo, kde žiji.´´ Nejdříve jsme v počítačové učebně shlédli dokument o krásách obce Trstěnice, místech, o kterých je dobré vědět, že se v blízkosti školy nacházejí. Poté jsme se s žáky vydali směr ´´Trstěnickou stezkou´´, pracovali jsme s mapou a měli možnost cestou pohovořit s místními starousedlíky. Paní Kmoškové tímto velmi děkujeme za spolupráci, její čas a ochotu.

Fotogalerie