Sběr papíru a dektur říjen 2023

Od 18. do 20. října 2023 budeme vybírat papír a dektury opět vzadu za školou