Stávka

STÁVKA

27. 11. 2023

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy, se připojí 27. 11. 2023 k celostátní stávce, kterou vyhlásil a organizuje Českomoravský odborový svaz pracovníků školství. 

V pondělí 27. listopadu 2023 zůstane škola zavřená pro děti z MŠ i žáky ZŠ, stejně tak bude uzavřena školní družina a tento den neproběhnou ani zájmové útvary. Zavřená bude také školní jídelna. Výjimkou je výuka v ZUŠ - ta proběhne. Věříme, že náš postoj pochopíte. Bojujeme za udržení kvality našeho školství a za Vaše děti. 

Cílem stávky je odvrátit nemilosrdné škrty ve financování škol. V žádném případě nestávkujeme za zvýšení platů učitelů. Problémem jsou zejména platy nepedagogických zaměstnanců, především uklízeček, školníků a zaměstnanců školních jídelen. Jejich platy jsou opravdu nízké a obtížně se zaměstnanci na tyto pozice shánějí.

Dále snížení počtu odučených hodin povede k propouštění učitelů a u nás ke spojování hodin u žáků z různých ročníků, přičemž v tomto směru se snažíme přesně o opačné a sice rozpojovat spojené hodiny v rámci možností, které nám dovolí rozpočet. 

Co je také problematické, to je záměr snižovat počty asistentů. V rámci inkluze pracujeme na škole i s dětmi, které jsou různě znevýhodněné a potřebují pomoc. V případě razantního snížení počtu asistentů by to byl značný problém.

Propouštění učitelů a asistentů se současným snižováním týdenní dotace na vyučování je v přímém rozporu s povolebním prohlášením vlády, která školství prohlásila za svou prioritu. Neodpovídá ani Strategii vzdělávání 2030+, která klade důraz na individuální přístup k žákům.

Za případné komplikace se omlouváme a děkujeme za podporu a pochopení.