Beseda k finanční gramotnosti

V úterý 14.5. 2024 proběhla tříhodinová beseda se zástupcem firmy Partners financial services a.s. panem Zdeňkem Kubíkem na téma finanční gramotnost. Akce byla žáky hodnocena velice kladně. Pro jejich budoucí finanční rozhodování a porozumění práce se svými budoucími financemi dostali  spoustu informací a námětů. Nejvíce se zajímali o hypotéky, půjčky a investice. Na příkladech ze života si ověřili, že svět jejich budoucích financí může být pochopitelný a úspěšný za předpokladu, že o svých prostředcích budou přemýšlet a domyslí důsledky svých rozhodnutí.