testování 22. a 29.11.2021

Vážení rodiče,

22. a 29.11.2021 ve všech školách opět proběhne testování žáků na přítomnost viru SARS-CoV-2. Dovolte mi proto poskytnout Vám k němu několik základních informací:

  • screeningové testování bude na všech školách po celé ČR
  • testování proběhne ve dvou termínech - 22. a 29. 11. 2021, a to v době od 7:00 do 7.45 hod.
  • testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS
  • testovat se bude antigenními testy; žáci si mohou do školy přinést testy vlastní (musí být schváleny Ministerstvem zdravotnictví), stejně tak si mohou přinést potvrzení o negativním PCR testu, které nesmí být starší 72 hodin
  • testování není bariérové, proto pokud se žáci neprokáží dokladem o ukončeném očkování (14 dní po druhé dávce), dokladem o tom, že v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19 či se odmítnou testovat, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nosit příslušnou ochranu úst a nosu (chirurgickou roušku, respirátor FFP2)

Vážení rodiče,

víme, že současná doba je složitá a trvá už velmi dlouho. Přes všechny těžkosti jsme však rádi, že můžeme Vaše děti i nadále učit prezenčním způsobem, proto věříme, že uvedené testování společně zvládneme. Děkujeme Vám za spolupráci.