rozvrh

Vážení rodiče,

níže je rozvrh hodin pro týden od 13. do 17.12.2021. Žlutě označené hodiny proběhnou online v aplikaci Teams ve stejných časech jako ve škole. Na neoznačené hodiny bude zadána samostatná práce dle pokynů příslušných vyučujících. Pokud do školy přijdou žáci, kteří mají právo na prezenční výuku vzhledem k tomu, že jsou očkovaní nebo prodělali onemocnění Covid v posledních 180 dnech, pak:

  • hodin, které budou odučeny učitelem, na nějž se nevztahuje karanténa, se mohou účastnit prezenčně
  • hodin, které budou odučeny učitelem, na nějž se vztahuje karanténa, se mohou účastnit distančně pod dohledem pracovníka školy (pokud bude těchto žáků víc, budou se jejich zařízení ve třídě rušit)
  • v ostatních hodinách nad nimi bude zajištěn pouze dohled
  • po vyučování bude v provozu družina pro přihlášené žáky

Situace se může změnit, pokud by někdo další ze zaměstnanců onemocněl nebo musel do karantény.

Pokud se rozhodnete poslat Vaše dítě, které má právo na prezenční výuku, do školy, nezapomeňte si přihlásit oběd u vedoucí školní jídelny.

Prosím, informujte třídní učitele, kdy se bude Vaše dítě vracet do školy, zda se bude vracet po 7 dnech a PCR testu nebo upřednostníte čtrnáctidenní karanténu. Závěr týdne (16. a 17.12.) stejně jako týden další (od 20.12.) je v tuto chvíli nejistý, neboť nevíme, jak se situace vyvine. Zvažujeme i možnost vyhlášení ředitelského volna ve dnech 20.-22.12.2021.

Vážení rodiče, děkujeme za spolupráci, trpělivost a pochopení. Přejeme Vám pokud možno klidné předvánoční období a pevné zdraví. 

Za všechny zaměstnance Simona Kubešová, ředitelka školy.