Ředitelské volno

Vážení rodiče, milí žáci,

z důvodu šíření onemocnění Covid-19 jak mezi zaměstnanci, tak mezi žáky školy, vyhlašuji
na dny 20. - 22.12.2021 ŘEDITELSKÉ VOLNO pro všechny žáky školy.

Krajská hygienická stanice dále doporučuje, aby žáci 1. st. ve dnech 16. a 17.12.2021 zůstali doma na distanční výuce. Pokud i přes toto doporučení trváte na osobní přítomnosti Vašeho dítěte ve škole, kontaktujte prosím neprodleně třídní učitelku.

Žáci 2 .st. pokračují 16. a 17.12.2021 v distanční výuce. Hodiny, které byly v rozvrhu označeny jako online hodiny budou odučeny za předpokladu, že vyučující bude schopen učit (téměř všichni učitelé 2 st. onemocněli). V opačném případě bude zadána samostatná práce. 

Děkuji všem za pochopení a spolupráci a přeji  Vám hlavně pevné zdraví, pokud možno příjemně strávený adventní čas a šťastné prožití vánočních svátků.

Simona Kubešová, ředitelka školy